Tillit är något man förtjänar hos andra. Genom sina handlingar, sina ord och sin tystnad växer tillit fram. Den svåra konsten verkar vara tillit till sig själv. Självtillit, självkänsla. Tro på sig själv och sina förmågor, sina svagheter och sina styrkor. Att hitta och ha tillit till sig själv är en stor sak, en konst. Det är något eftersträvansvärt, något eftertraktat. I självtilliten finns lugn, finns ro, finns styrka. I självtilliten finns den riktiga du. Tekunskap på en söndag.

Self-reliance is the greatest art. Wisdom from a teabag.
/Madde

Tagged with:
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sexton + tretton =

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.