radda_varlden_med_ett_broderi_redigerad-1
Vi lever i en värld som i mångt och mycket premierar och lägger vikt vid våra intellektuella funktioner och förmågor. Vår värld har inte så stort fokus vid våra kreativa sidor. Grundskolan får mindre och mindre fokus på estetik och kreativitet. Gymnasieskolan likaså. Men vi måste nog tänka om i alla fall. Återta vår kreativitet, kunskapen om att använda den. Se det goda i det. Det finns det fler än jag som tycker och anser. Jag hittade en gammal bok i bokhyllan som jag återigen läst, Ditt kreativa inre av Ingelise Elverdam, i vilken det finns en hel massa klokskap.

skecthbook_project_klart
En dansk hjärnforskare och läkare, Kjeld Freden, har studerat obalans mellan de intellektuella och kreativa funktionerna i samband med sjukdom. Hans slutsats blev att kropp och själv kan hållas i balans om kreativiteten stimuleras och stärks. Med kreativitet menar han  inte bara att skapa något nytt utan också att skapa sig själv på nytt. Alltså existens och utveckling.
Hildegard von Bingen (hon var abbedissa i Tyskland på 1100-talet) såg samband mellan sjukdom och undertryckande av kreativitet. Den största synden enligt hennes uppfattning var “tystnaden”, dvs att avstå från att ge uttryck åt tankar, känslor och personlighet. Hildegard ansåg att den mest radikala form av frigörelse från förtryck bestod i att arbeta med att uttrycka sig själv, att man blir sjuk av att inte använda sin begåvning och potential och att attityder som “jag kan inte / bör inte / vem tror jag att jag är ” leder till sjukdom.

Så lyssna på Hildegard och Kjeld. Ge uttryck för den person du är och verkligen vill vara. För att stärka det kreativa måste vi så vitt det är möjligt själva välja i stället för att låta andra välja åt oss.

Avoiding sickness and illness is a good thing, therefor creativity is vital.
/Madde

Tagged with:
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton + 9 =

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
Secured By miniOrange