En av de böcker som följt mig genom livet är Charles Baudelaires Små Prosadikter. Numera finns den nog bara (på svenska) på bibliotek och kanske på något antikvariat. En av de dikter som jag läser och använder mig av (i tal, som inspiration, som bild, som källa) är Berusa er!. Så nu tänkte jag att det var dags för er att få den, inspirationen och utmaningen.

Man måste alltid vara berusad. Det är allt: det är det enda det är frågan om.
För att inte känna Tidens förfärliga börda som knäcker era skuldror
och böjer er mot marken, måste ni berusa er utan uppehåll.
Men med vad? Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag. Men berusa er!
Och om någon gång, på trappan till ett palats, på det gröna gräset i ett dike,
i ert rums dystra ensamhet, ni vaknar, och berusningen redan är förminskad eller försvunnen,
fråga vinden, vågen, stjärnan, fågeln, klockan, allt det som flyr, allt det som kvider,
allt det som rullar, allt det som sjunger, allt det som talar, fråga vilken tid det är;
och vinden, vågen, stjärnan, fågeln, klockan, skall svara er:
»Det är tid att berusa sig! För att inte vara Tidens plågade slavar, berusa er utan uppehåll!
Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag.«

I´ve always, as long as I remember, loved Charles Baudelaire. And one of his poems, wich I often come back to and use (in speaches, for inspiration) is Be drunk!. Now, I think it´s time for you to have it, the inspiratione and the challenge, so, Be drunk!

You have to be always drunk. That’s all there is to it—it’s the only way. So as not to feel the horrible burden of time that breaks your back and bends you to the earth, you have to be continually drunk. But on what? Wine, poetry or virtue, as you wish. But be drunk.
And if sometimes, on the steps of a palace or the green grass of a ditch, in the mournful solitude of your room, you wake again, drunkenness already diminishing or gone, ask the wind, the wave, the star, the bird, the clock, everything that is flying, everything that is groaning, everything that is rolling, everything that is singing, everything that is speaking. . .ask what time it is and wind, wave, star, bird, clock will answer you: “It is time to be drunk! So as not to be the martyred slaves of time, be drunk, be continually drunk! On wine, on poetry or on virtue as you wish.”
/Madde

Tagged with:
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

18 + 15 =

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.